naziv:Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center
naslov:Komenskega ulica 4, 4000 Kranj
telefon:04/6203 600
e-naslov:tajnistvo@osjpcenter.si
spletna stran:www.osjpcenter.si
  
ravnatelj:Klemen Markelj
telefon:04/6203 601
e-naslov:klemen.markelj@osjpcenter.si
  
pomočnica ravnatelja:Andreja A. Babšek
telefon:04/6203 617
e-naslov:andreja.babsek@osjpcenter.si
pomočnica ravnatelja:Andreja Šunkar
telefon:04/6203 605
e-naslov:andreja.sunkar@osjpcenter.si
naziv PŠ:Podružnična šola Primskovo
naslov:Zadružna ulica 11, 4000 Kranj
vodja podružnice:Marijana Kavčič
telefon:04/6203 640
e-naslov:marijana.kavcic@osjpcenter.si
tajnica:Jasna Ovsenik
telefon:04/6203 600
e-naslov:tajnistvo@osjpcenter.si
  
zbornica predmetne st.:04/6203 615
zbornica razredne st.:04/6203 606
računalničarka: Maša Gorše
telefon: 04/6203 612
e-naslov: masa.gorse@osjpcenter.si
svetovalna delavka:Urška Mojstrovič
telefon:04/6203 607
e-naslov:urska.mojstrovic@osjpcenter.si
svetovalna delavka: Andreja Šunkar
telefon:04/6203 605
e-naslov: andreja.sunkar@osjpcenter.si
knjižničarka: Monika Kralj
telefon:04/6203 611
e-naslov: knjiznica@osjpcenter.si
 
računovodstvo telefon: 04/6203 603
e-naslov:racunovodstvo@osjpcenter.si
  
knjigovodkinja (obračun položnic):Anita Rems
telefon:04/6203 604
e-naslov:knjigovodstvo@osjpcenter.si
  
vodja šolske kuhinje:Alma Langus
telefon:04/6203 613
e-naslov:alma.langus@osjpcenter.si
vodja šolske prehrane:Alisa Tomić
e-naslov:alisa.tomic@osjpcenter.si