Matična šola

 
 

Vpis v prvi razred za šolsko leto 2024/25

 
 
 

Obvestilo o prevzemu spričeval

Učencem, ki jim ne bo (ni bilo) možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, spričevala šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka od 26. do 28.  junija in od 19. do 23. avgusta tekočega šolskega leta. Učenci ali njihovi starši oz. skrbniki lahko spričevala prevzamete v tajništvu šole navedene dni med 7.00 in 8.30 in med 12.00 in 13.00.

 
 

PROJEKT MEDNARODNA KUHINJA

DAN MEDNARODNEGA POVEZOVANJA KRANJA 2024

 

Na povabilo Mestne občine Kranj k sodelovanju v projektu Mednarodna kuhinja v okviru Dneva mednarodnega povezovanja Kranja 2024 se je odzvala tudi skupina osmošolk in devetošolk OŠ Janeza Puharja Kranj – Center. Dan mednarodnega povezovanja Kranja 2024 se je zaključil v petek, 31. 5. 2024, z osrednjim dogodkom Mednarodna kuhinja v Kovačnici v podjetniškem inkubatorju v Kranju. Glavni koordinatorki dogodka sta bili Mojca Finc in Maja Šavs z Mestne občine Kranj. Mentorja šolske ekipe pa sta bila učiteljica Darja Mur in gospod Tomaž Polenec iz Restavracije in kavarne Brioni.

 

   Več o prispevku

 
 
 
 
Dostopnost