Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in status športnika in status kulturnika