LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA pri OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ CENTER ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Vrtec deluje v okviru OŠ Janeza Puharja Kranj – center in je javni vrtec. Deluje na dveh lokacijah – enota Center in enota Primskovo. V vrtcu se izvaja dnevni program predšolske vzgoje, ki poteka v dopoldanskem času in traja od šest do devet ur. Program obsega vzgojno-izobraževalno delo, varstvo in prehrano otrok. Skupine so v obeh enotah različno starostno strukturirane (glede na potrebe staršev in vpis).


Med šolskimi počitnicami se otroci obeh enot združujejo na eni od lokacij (glede na pogoje dela, obnovitvena dela, urejanje prostorov). V primeru, da je prijavljenih manj kot 10 % vpisanih otrok, lahko naš vrtec ne posluje. V tem primeru otrokom zagotovimo varstvo v eni od enot večjega vrtca v Mestni občini Kranj.


Vrtec je odprt od 6.00 do 16.30 na matični enoti in od 6.30 do 16.30 na enoti Primskovo. Spremembe poslovalnega časa lahko odobri in potrdi Mestna občina Kranj kot ustanovitelj in Svet zavoda, na podlagi pisnih predlogov staršev.

Letni delovni načrt vrtca za šolsko leto 2023/2024