Znanje učencev učitelji preverjajo in ocenjujejo skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli .

Starši se med šolskim letom na govorilnih urah lahko seznanijo z vsemi ocenami in napredkom svojega otroka. Vsi učitelji, ki poučujejo, preverjajo in ocenjujejo znanje vašega otroka, si želijo in pričakujejo, da se nejasnosti ali morebitne nepravilnosti pri ocenjevanju rešujejo sproti.