Učenci, ki so v letošnjem šolskem letu opravili bralno značko so bili tako nagrajeni z uro smeha, zabave in, za trajno bralno motivacijo, podpisom našega gosta. Nagrado si je »pribralo« več kot 200 otrok razredne stopnje na matični šoli in na podružnični šoli Primskovo ter več kot 40 otrok na predmetni stopnji.

Poleg nastopajočega Boštjana Gorenca – Pižame, je bil glavni junak dneva Pasji mož. Pižama nam je zaupal, da je ravnokar oddal prevod za novo knjigo s Pasjim možem v glavni vlogi. Že v septembru bomo tako lahko uživali v že 11. delu dogodivščin. Zaupal nam je, s kakšnimi težavami se je soočal pri prevajanju, ob tem smo se iz omenjene knjige seznanili tudi s prirejenima pesmima Huda mravljica in Kekčeva pesem. Pesmi po šolskih hodnikih zvenita povsem drugače a vseeno tako znano – starši so (ste) verjetno že seznanjeni z novim besedilom.

Na tem mestu bi se rada zahvalila učencem za sodelovanje in opravljeno bralno značko. Upam da se z »značkarji« srečamo še v večjem številu ob prireditvi v naslednjem šolskem letu. Zahvala gre tudi staršem in vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli, da se je organizirana prireditev lahko delno financirala iz šolskega sklada.

Spodaj pa še slike, ki povejo več kot 1000 besed.

Monika Kralj, knjižničarka