Samotestiranje s testi HAG se bo opravljalo prostovoljno in v domačem okolju. Ministrstvo za zdravje bo za izvedbo prostovoljnega testiranja vsakemu učencu zagotovilo 10 testov na mesec. Teste bodo učenci sami oz. njihovi zakoniti zastopniki pridobili v lekarni na osnovi zdravstvenega zavarovanja. Testi bodo na voljo od 29. avgusta 2022.

V šoli se bomo zaposleni in učenci trudili z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov in upoštevanjem drugih priporočil v okviru zmožnosti. Učencem se bo po najboljših močeh in možnostih zagotavljalo varno okolje, obenem pa tudi prijetno delovno vzdušje.

V primeru okužbe otroka s SARS-CoV-2 nas o tem čim prej obvestite. Potrebujemo naslednje podatke:

  • ime in priimek otroka;
  • razred, oddelek;
  • datum potrjene okužbe;
  • datum opaženih simptomov (če jih ni, zapišite /).

Sporočilo o okužbi pošljite preko eAsistenta na naslova ravnatelja in razrednika: 

V primeru okužbe učenca/zaposlenega bo šola obvestila starše vseh učencev, ki so bili v rizičnem stiku,  ter jim posredovala navodila NIJZ, kako ukrepati.

Kranj, 1. 9. 2022                          Andreja A. Babšek, pom. ravnatelja