Starše učencev 3. in 4. razreda (petošolci izberete NIP na matični šoli Center – zavihek Za učence Matična šola) vabimo, da v aprilu po temeljitem razmisleku skupaj z učencem opravijo izbor preko eAsistenta. Upoštevajte interese in obremenitve učencev, spreminjanje odločitev po roku oddaje niso mogoče.

Neobvezni izbirni predmet učenec lahko izbere ali pa ne. V kolikor ga izbere, predmet zanj postane obvezen in ocenjen.

RazredNIP
4. rNemščina
 Umetnost
 Šport
  
5. rRačunalništvo
 Nemščina
 Umetnost
 Šport

PRIMSKOVO

4. razred

Nemščina

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi preko igre vlog, intervjujev, pesmi in iger. Pouk nemščine popestrimo tudi z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Umetnost

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: predvidoma 2 uri na 14 dni

Splošni cilji predmeta:

 • vzbujanje učenčeve radovednosti, sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja);
 • oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost;
 • razvoj učenčeve osebnostne in narodnostne identitete;
 • učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji primernih dejavnosti in izdelkov;
 • raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi.

Operativni cilji in vsebine:

Učenci:

 • z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote,
 • se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji,
 • z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo,
 • besedno interpretirajo likovna dela umetnikov,
 • povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost.

Šport

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri predmetu se učenci spoznajo s pomenom športa kot delom zdravega življenjskega sloga. Z izbranimi vsebinami in izpeljavo bomo skušali približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam ter poudarili sprostilni in razvedrilni značaj športa. Izvajali bomo štafetne in elementarne igre, dejavnosti na snegu, ples, igre z žogami in loparji, skoke, mete in plezanje.


5. razred

Računalništvo

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Neobvezni izbirni predmet računalništvo je namenjen učencem, ki želijo razširiti svoje znanje in spretnosti na področju informacijskih tehnologij. Ta predmet ponuja osnovno razumevanje delovanja računalnikov, digitalne tehnologije in programiranja, pri čemer poudarek ni le na teoretičnem znanju, temveč tudi na praktičnih veščinah. 

Delovanje računalnika spoznamo po načinu “računalništvo brez računalnika” z zanimivimi aktivnosti kot sta šifriranje in štetje na dvojiški način, spoznamo pa se tudi s programerskimi koncepti v programu Scratch.

Nemščina

Letno število ur: 70

Tedensko število ur: 2

Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Spoznavali bodo teme iz vsakdanjega življenja, na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi preko igre vlog, intervjujev, pesmi in iger. Pouk nemščine popestrimo tudi z uporabo avdio‐vizualnih pripomočkov, z didaktičnimi igricami, križankami, pesmicami, plakati na različno temo, saj to pripomore k boljšemu razumevanju.

Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter ustno in pisno izražanje.

Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Umetnost

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: predvidoma 2 uri na 14 dni

Splošni cilji predmeta:

 • vzbujanje učenčeve radovednosti, sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja);
 • oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost;
 • razvoj učenčeve osebnostne in narodnostne identitete;
 • učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji primernih dejavnosti in izdelkov;
 • raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi.

Operativni cilji in vsebine:

Učenci:

 • z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote,
 • se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji,
 • z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo,
 • besedno interpretirajo likovna dela umetnikov,
 • povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost.

Šport

Letno število ur: 35

Tedensko število ur: 1

Pri predmetu se učenci spoznajo s pomenom športa kot delom zdravega življenjskega sloga. Z izbranimi vsebinami in izpeljavo bomo skušali približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam ter poudarili sprostilni in razvedrilni značaj športa. Izvajali bomo štafetne in elementarne igre, dejavnosti na snegu, ples, igre z žogami in loparji, skoke, mete in plezanje.