Dan in datum: petek, 6. 10. 2023

Zbor učencev: ob 7.10

Prihod: predvidoma okoli 12.00

Opis dejavnosti:

Učenci se bodo vodeno sprehodili čez lovišče v parku Brdo. Spoznali bodo ekosistem gozd.

Predvidena cena je 6,5 € na učenca in bo obračunana na položnici. Morebitno odsotnost starši javijo razredniku in malico odjavijo sami. V primeru neopravičene odsotnosti bo prevoz zaračunan.

Učenci potrebujejo:

Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni, saj bo naravoslovni dan potekal v vsakem vremenu. S seboj naj imajo pijačo, pisalo in trdo podlago.

Spremljevalni učitelji: razredniki, šolska svetovalna služba in vodja dejavnosti