Pri branju ob prisotnosti terapevtskega psa učenkam in učencem omogočimo miren in prijeten prostor, pes pa jim pomaga, da se lažje sprostijo in osredotočijo na samo branje, ki kmalu postane zanimiva naloga. Ker jih pes brezpogojno sprejema in je učencem njegova bližina prijetna, so tudi pri branju in na splošno pri učenju opazno  uspešnejši.