Spoštovane učenke in učenci!

V četrtek, 4. 5. 2023, v ponedeljek, 8. 5. 2023, in v sredo, 10. 5. 2023, bodo za šestošolce in devetošolce na šoli potekali nacionalni preizkusi znanja (NPZ).

Urnik predmetne stopnje bo zato prilagojen.

Učenke in učenci 6. in 9. razreda se zberete pred glavnim vhodom ob 7.40.

Šestošolci boste NPZ pisali v učilnicah v 1. nadstropju (U11, U12, U13 in U14), devetošolci pa v učilnicah v 2. nadstropju (U21, U22, U23 in U24).

Ob vstopu v učilnico pripravite pripomočke (nalivno pero ali kemični svinčnik, rezervno pisalo, za matematiko tudi svinčnik in geometrijsko orodje). Uporaba brisalcev, korekturnih sredstev in »gel pisal« ni dovoljena. Torbe odložite na določen prostor za odlaganje v učilnici, kjer boste opravljali preizkus. Telefonov in pametnih ur pri pisanju ne smete imeti.

Učenke in učenci 7. in 8. razreda pridete v šolo ob 9.05.

Vsi učenci predmetne stopnje se ob 9.05 razporedite za malico po običajnem urniku (v učilnico, kjer imate sicer 3. uro pouk) in od 3. ure dalje nadaljujete s poukom oz. dejavnostmi.

 

Oznake: