Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 63/2013 in 46/2016 – ZOFVI -L) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Za šolsko leto 2023/24 bomo vpisovali otroke, rojene v letu 2017.

Vpis bo potekal:

  • 13. in 14. februarja na OŠ Janeza Puharja  Kranj – Center in
  • 15. in 16. februarja na PŠ Primskovo.

Starši boste po pošti prejeli vabilo k vpisu z datumom, uro in krajem vpisa.

POMEMBNO:

•          Starši pridite na vpis z otrokom (brez ostalih sorojencev). S seboj imejte otrokove in vaše osebne dokumente ter izpolnjene obrazce, ki jih boste prejeli po pošti skupaj z vabilom k vpisu.

•          V primeru bolezni vas prosimo, da nam to sporočite po elektronski pošti na naslov: urska.mojstrovic@osjpcenter.si ali andreja.sunkar@osjpcenter.si, da se bomo dogovorili za drug termin.

VPIS V DRUGO ŠOLO

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem ima otrok stalno ali začasno prebivališče. V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v drugo šolo, če obe šoli s tem soglašata. Kljub želji po vpisu v drugo šolo morate starši najprej vpisati otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Na vpisu poveste, da bi otroka želeli vpisati v drugo šolo, in izpolnite vlogo za prepis, ki jo dobite v šoli ob vpisu.

Če imate v zvezi z vpisom v drugo šolo vprašanja, se lahko že pred vpisom obrnete na svetovalni delavki (Urška Mojstrovič in Andreja Šunkar).

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Predlog za odložitev šolanja za eno leto lahko podate starši ob vpisu v 1. razred. Takrat izpolnite vlogo za odložitev šolanja, ki jo dobite ob vpisu. Kljub želji po odložitvi šolanja morate otroka vpisati v šolo.

O odložitvi šolanja odloča ravnatelj na podlagi mnenja strokovne komisije.

Če imate v zvezi z odložitvijo šolanja vprašanja, se lahko že pred vpisom obrnete na svetovalni delavki (Urška Mojstrovič in Andreja Šunkar).