Spoštovani starši bodočih prvošolcev!

Vpis v prvi razred devetletne osnovne šole bo potekal na Osnovni šoli Janeza Puharja Kranj – Center 9. in 10. 2. 2022 na Komenskega 4 ter 11. in 14. 2. 2022 na podružnici Primskovo.

Vpis v prvi razred osnovne šole ureja šolska zakonodaja. Vsako leto ga šole izvedejo v februarju. Starši morate v prvi razred vpisati otroke, ki v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnijo 6 let in otroke, ki so imeli odloženo šolanje v preteklem letu. Na našo šolo vpisujemo vse otroke, ki prebivajo (stalno ali začasno) v našem šolskem okolišu.

Starši boste po pošti prejeli vabilo s terminom vpisa.

Starše/zakonite zastopnike otrok prosimo, da na vpis v vpogled prinesejo svoj in otrokov identifikacijski dokument (osebno izkaznico ali izpisek iz rojstne matične knjige) ter obrazce (ki jih boste dobili po pošti). Pred vpisom razmislite o vključitvi vašega otroka v podaljšano bivanje in jutranje varstvo ter o prijavi otroka na šolsko prehrano.

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalno službo šole, tel.: 04 620 36 07 ali elektronski naslov: alena.sever@osjpcenter.si ali milan.grah@osjpcenter.si


ŠOLSKI OKOLIŠ

Za OŠ Janeza Puharja Kranj – Center (Komenskega ulica 4):

Bleiweisova cesta: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Cesta Kokrškega odreda: 1, 2, 2A, 3, 4, 5; Cesta Staneta Žagarja: od št. 1 do 27B, 29, 29a; Dražgoška ulica; Glavni trg 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; Gregorčičeva 2, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19; Jahačev prehod št. 1; Jenkova ulica; Jurčičeva ulica; Kebetova ulica: 1–10, 12; Kokrški breg; Komenskega ulica; Koroška cesta: 1–16; Ljubljanska cesta: 1,1A; Maistrov trg; Mladinska ulica; Na Skali; Nazorjeva ulica; Oldhamska cesta: 2., 4, 8, 88 10, 10A, 12, 14; Partizanska cesta: 1–14, 16, 18,; Pot na kolodvor; Prešernova ulica; Reginčeva ulica; Rotarjeva ulica; Slovenski trg; Stritarjeva ulica; Škrlovec; Tavčarjeva ulica: 1–23, 25, 27, 27A, 29, 31, BIA; Tomšičeva Ulica: 2–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34: Zoisova ulica: 1–9;

Podružnična šola Primskovo (Zadružna 11, Primskovo):

Cesta na Klanec: lihe št. od 1 do 21, Cesta Staneta Žagarja: 28, 30–73; Jelenčeva ulica, Jezerska cesta, Kajuhova ulica, Kalinškova ulica, Kokrški log, Kovačičeva ulica, Krašnova ulica, Kurirska pot, Likozarjeva ulica: od št. 1–14, 16; Luznarjeva ulica; Oprešnikova ulica: od št. 1 do št. 12, 14, od št. 16 do št. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; Partizanska cesta št. 46; Reševa ulica, Ručigajeva cesta: od št. 1 do št. 15, 17; Štirnova ulica, Šuceva ulica, Tekstilna ulica, Tomažičeva ulica, Trg Prešernove brigade št. 1; Ulica Janka Puclja št. 1; Ulica Milene Korbarjeve, Ulica Mirka Vadnova, Zadružna ulica, Žanova ulica.


PREPIS

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

– obvezno vpišete otroka pri nas,

– na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo, a ne živite v našem šolskem okolišu.

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.


Zdravstveni ukrepi

Pri izvedbi vpisa otrok je šola dolžna upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19, v skladu z veljavnimi predpisi in priporočili NIJZ je dolžna upoštevati naslednje ukrepe:

  • upoštevanje PCT pogoja,
  • uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih,
  • razkuževanje rok,
  • varnostna razdalja,
  • zračenje in čiščenje prostorov.

Prosimo, da na vpis prihajate zdravi. V nasprotnem primeru se dogovorite za nov termin.