Spoštovani starši!

Da bi bilo novo šolsko leto čim bolj mirno, vas prosimo, da v šolo vstopajo le zdrave osebe.

O odsotnosti pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater. V primeru, da je vaš otrok na testiranju za Sars Cov-19 pozitiven, morate v roku 24 ur obvestiti šolo o rezultatu testa (po e-pošti obvestite razredničarko ali razrednika).

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, opredeli rizične kontakte učenca in druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (morebiti napotitev skupine, oddelka v karanteno, vzpostavitev pouka na daljavo itd.)

Učenci uporabljajo svojo masko ob prihodu v šolo in odhodu iz šole in gibanju po hodnikih in drugih skupnih prostorih šole (hodnikih, jedilnici, knjižnici, straniščih …).

Maske niso obvezne za učence do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnem oddelku.

Uporaba maske je obvezna za učenke in učence od 6. do 9. razreda. Zaščitna maska ni obvezna pri pouku športa.

Prosimo, da se z otrokom pogovorite o rabi, higieni in shranjevanju maske (na primer določite mesto v šolski torbi, kjer jo bo shranjeval) ter o higieni rok in kašlja.

Sodelovanje staršev in šole naj poteka v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ob upoštevanju varnostne razdalje in nošenju mask.

Učenci naj vstopajo v šolo sami, največ 10 minut pred začetkom pouka (razen učenci 1. razreda, ki so vključeni v jutranje varstvo), po pouku pa šolo zapustijo čim prej.

Starše prosimo, da prisotnost otroka v podaljšanem bivanju zaradi trenutnih okoliščin omejite na najnujnejše potrebe po varstvu.

Učenci vozači morajo maske nositi tudi na avtobusih.

Varnost v prometu

Za zagotavljanje varnosti moramo vsi dosledno upoštevati prometni režim v okolici šole. Učenci, ki v šolo prihajajo s kolesi oziroma skiroji, imajo pred šolo urejen prostor za parkiranje.

Zaradi omejenih možnosti parkiranja vas pozivamo, da do šole v največji možni meri prihajate peš.

Kranj, 10. 9. 2021                                                    Klemen Markelj

                                                                               v. d. ravnatelja