PRIJAVA K INTERESNIM DEJAVNOSTIM V ŠOLSKEM LETU 2021/2022


Spoštovane učenke in učenci ter starši!

Letošnja ponudba interesnih dejavnosti je objavljena na oglasnih deskah in spletni strani.

Učenke in učenci,
premislite, katere vsebine želite podrobneje spoznati, posvetujte se s starši.
Tudi pri ID veljajo aktualna priporočila za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.
Posamezna interesna dejavnost se bo izvajala, če bomo lahko zagotovili izvajanje dejavnosti v skladuz aktualnimi navodili MIZŠ in priporočili NIJZ.
Z delom bodo mentorji začeli predvidoma v ponedeljek, 4. oktobra 2021.
Prijavnice za vsako ID posebej oddate razredniku/razredničarki najkasneje do vključno 30. septembra.
Želimo vam veliko zadovoljstva pri obiskovanju izbranih interesnih dejavnosti.


Lepo vas pozdravljam.

Pomočnica v. d. ravnatelja
Andreja A. Babšek

Kranj, 22. 9. 2021