V Kranju, 12. 11. 2021

Spoštovani starši,

najprej bi se želeli zahvaliti vsem, ki podpirate naše napore pri preprečevanju širjenja koronavirusa v šoli. Zahvaljujemo se vam, ker vplivate na svoje otroke, da sprejemajo in spoštujejo potrebna pravila za preprečevanje širjenja virusa. Vemo, da vas je veliko in da niste glasni. Hvala za podporo.

Šole smo na tretjem mestu po rizičnosti okužb s koronavirusom. Učenci in učitelji so po več ur skupaj v zaprtih prostorih, razdalje so mnogokrat manjše od 1,5 m. Če znotraj šole še uspemo zagotavljati razdaljo, to, pred in po koncu pouka, na poti domov, na avtobusu in pri izvenšolskih dejavnostih, ni več mogoče. Kljub vsem naporom imamo številne razrede v karanteni in izvajamo delo na daljavo.

Ravnatelji se od začetka pojava virusa v Sloveniji zavedamo svoje odgovornosti in vloge pri ohranjanju zdravja. Zato se tudi na šolskem področju po svojih močeh trudimo za obvladovanje in preprečitev širjenja okužb. To poslanstvo bomo opravljali tudi v prihodnje, saj je naš skupni cilj, da premagamo virus in se povrnemo v običajno življenje.

Trudimo se, da učencem zagotavljamo varno in spodbudno učno okolje. Učenci delajo po svojih zmožnostih, želimo si, da bi v razredu spet vzpostavili pedagoški ritem, da bi učenci zdržali osredotočeni celo šolsko uro in aktivno sledili pouku. To nam bo uspelo samo, če ohranimo šole odprte.

Žal nam je, da je epidemija na nekaterih točkah razdelila našo družbo, kar čutimo tudi v šoli. Nekateri starši s svojim strašenjem, nadlegovanji, žaljenjem, žuganjem z odvetnikom in grožnjami uničujejo medsebojne odnose ter tako škodujejo vsem učencem. Zavedamo se, da je vsakemu staršu njegov otrok najpomembnejši, vendar se preprosto dogaja, da so interesi posameznika postavljeni pred interese družbe, tudi če je ogroženo zdravje sošolcev, učiteljev, posledično tudi domačih, s katerimi prihajajo učenci v stik.

Na šolah se dnevno srečujemo z okužbami učencev, pri čemer je samotestiranje učencev odličen pokazatelj primerov, ko okuženi otroci ne kažejo znakov bolezni.
Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021).

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo.
Učenci se bodo v sredo, 17. 11. 2021, samotestirali po protokolu šole, ki bo objavljeno naknadno.

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU

Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti izvede sam, saj ga bo sam izvedel tudi v šoli. Poskrbeli bomo za vse higienske ukrepe in ustrezno hrambo uporabljenih testov.

Kljub težkim razmeram si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo podporo uporaba mask in redno samotestiranje učencev v šolah je namreč pogoj, ki ga je določilo MIZŠ za to, da pouk lahko izvajamo v šolah.

Klemen Markelj,
v. d. ravnatelja