Učenci 5. razredov so srečno in brez zapletov prispeli v letno šolo v naravi v Savudrijo.

Vodja letne ŠVN

Jana Sivec