Spoštovane učenke in učenci, spoštovani starši!

Neobvezni izbirni predmeti so namenjeni učencem 1. razreda, od 4. do 6. razreda ter v primeru zadostnega števila prijav tudi učencem od 7. do 9. razreda.

Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni obvezna. Za učence, ki neobvezni izbirni predmet izberejo, pa je obiskovanje pouka obvezno (vsako odsotnost je potrebno opravičiti), prav tako pa je ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko, priporočamo pa, da učenci izberejo največ en neobvezni predmet.

Vsak izbirni predmet traja 1 uro tedensko, razen nemščine, ki traja 2 uri tedensko.

Postopek izbire izvedejo starši skupaj z otrokom

Opisani postopek velja za učence od bodočega 4. do 9. razreda. Starši bodočih prvošolcev so postopek izbire opravili pri vpisu, prav tako zanje spodnja časovnica ne velja. 

Predstavitev izbirnih predmetov bo objavljena na spletni strani šole v mesecu marcu.

V mesecu aprilu bo na portalu eA za starše odprt sklop neobvezni izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo ponudili (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Priporočamo, da starši smiselno presodite, koliko dodatnih obremenitev zmore vaš otrok in pri katerem predmetu bo lahko uspešen. Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni obvezna.

Če želite otroka prijaviti k neobveznemu izbirnemu predmetu, na desni strani označite ta predmet.

Če svojega otroka ne želite prijaviti k neobveznim izbirnim predmetom, označite »Ne bo obiskoval/a nobenega predmeta«.

Nato shranite svojo izbiro.

Prijavnic na izbirne predmete vam ni potrebno tiskati!

Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, učenci pa jih bodo prinesli domov v podpis v dveh izvodih. En izvod bo otrok vrnil šoli, drug izvod bo ostal staršem.


Ponudba NIP za šolsko leto 2023/2024

Ponujeni predmeti bodo objavljeni v mesecu marcu 2023. 

Oznake: