V tednu od 6.6.2022 do 10.6.2022 vas prosimo, da otroci v šolo prinesejo šolski material. V poštev pridejo zvezki, pisalni materiali, ravnila, lepila, škarje, šestila, radirke, šilčki… Ta material bo hranjen v šolski svetovalni službi. Zbrane šolske potrebščine dobrodelne akcije bodo pravično razdeljene med otroke iz socialno ranljivih družin.

Za vsak vaš prispevek se vam v imenu vseh zahvaljujemo.

Mentorice šolske skupnosti