Na področnem tekmovanju v ATLETIKI, ki je bilo v ponedeljek, 16.maja 2022, so učenci dosegli:

JUŠ LAMPE 9Č                met VORTEX-a                   8. mesto

ANA FUČKA 8E               suvanje KROGLE             1. mesto

JAKOB JORDAN NADIŽAR 6C   skok v DALJINO       4. mesto

NATALIJA GLOBOČNIK 7E        600 M                    16. mesto

ŠTAFETA:

  1. NIKA LOGAR, MONIKA GLOBOČNIK, TIJANA STOJNIČ, ANA TIA TORKAR 9D                        17.mesto
  2. LIZA ERJAVEC 8E, NINA GRAŠIČ 8d, LUCIJA HOSTAR 8E, NATALIJA GLOBOČNIK 7E               11.mesto

Čestitamo!

                                                                               Aktiv učiteljev ŠPORTA

                                                                               Jana Sivec