V sredo, 11. 5., so učenci predmetne stopnje OŠ Janeza Puharja Kranj – Center pod vodstvom mentoric Alenke Kuhar in Andreje Molan priredili literarni večer.

To je bila prva tovrstna prireditev na naši šoli. Rdeča nit in naslov večera je bil sklop štirinajstih pesmi pesnika Mateja Bora z naslovom Šel je popotnik skozi atomski vek. Pesmi govorijo o družbi, na katero zelo vplivata modernizacija in onesnaževanje okolja. Tema pesmi je resna in zahtevna, a ustrezna in aktualna glede na trenutno družbeno dogajanje v svetu. Pesnik Matej Bor je v sklopu pesmi predstavil prihodnost, ki se riše po vojnah, neustavljivem tehnološkem napredku in neprenehnem izkoriščanju ter uničevanju narave.

Z vizijo atomskega sveta smo organizatorji literarnega večera in nastopajoči želeli opozarjati na težave sodobnega sveta in ozavestiti, da lahko vsak z drobnimi dejanji pripomore, da bo prihodnost svetlejša.

O pesmih so se učenci z mentoricama najprej pogovarjali in jih analizirali. Epidemija, maske, šolanje na daljavo, vojne, njihove posledice, povečevanje prepada med revnimi in bogatimi, ogroženost Zemlje in ekološki problemi, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst ter vedno manj pitne vode – vse to so bile teme za razpravo ob pripravi na ta večer. Na prireditvi so zato pesmi recitatorjev učinkovale zelo doživeto, marsikateri odlomek je bil tudi dramatiziran. Ostali nastopajoči so z glasbeno in plesno podlago poskrbeli, da je bil literarni večer res poseben dogodek. Tako so menili tudi številni obiskovalci, ki so nastopajočim namenili dolg aplavz.

Upamo, da bomo prireditev še kdaj ponovili. Po pandemičnem kulturnem zatišju je bila kljub resni temi nekaj svežega in dobrodošlega. Želimo si tudi, da bi v prihodnje literarni večeri na šoli postali tradicija. 

Recitatorji so bili: Sabina Nadine Bogoev, Ema Hostar, Aljaž Šolar, Ana Štular, Mark Joseph Siaton, Oskar Dulič, Brigita Praček in Brita Bajt, za glasbo pa so poskrbeli Andrej Herakovič, Manca Čadež, Bine Praček, Dan Frelon, Jaša Luštrik, Neža Štular, Tijan Stanjko. Plesala je baletka Žana Rihtaršič.

Nastopajočim za izjemno predstavo iskreno čestitamo!

mentorici Alenka Kuhar in Andreja Molan