Projekt “Vseslovensko petje s srci” je letos potekal že petič.  Na dan Sv. Jurija, 23. aprila, se poveže celotna Slovenija in prepeva slovenske pesmi. Pojejo mladi, stari, tisti s posluhom in brez njega, pojejo po šolah in v domovih starostnikov… Pobudnica projekta “Vseslovenska petja s srci” je gospa Mateja Brečko. Cilji projekta so predvsem povezovanje med ljudmi, krepitev slovenske tradicije in pripadnost domovini.

Na osnovni šoli Janeza Puharja Kranj Center, podružnici Primskovo, pa smo “Dan vseslovenskega petja” obeležili že dan prej, v petek, 22. aprila. Po dolgem “koronskem” času smo se z učenci zopet zbrali na skupni prireditvi. Ker je bilo slabo vreme, smo prireditev izpeljali v naši telovadnici. Na prireditvi se je predstavil vsak razred s svojo ljudsko pesmijo. Zapeli so pesmi Lisička je prav zvita zver, Izidor ovčice pasel, Jaz pa pojedem na Gorenjsko, Čuk se je oženil in Sijaj, sijaj sončece. Nastopil je tudi otroški pevski zbor z ljudsko šaljivko Čin, čin, čin, Drežnica. Za konec pa smo združili moči in zapeli pesem Lenčke Kupper, ki je že skorajda ponarodela – Enkrat je bile en škrat.

Učiteljice smo za konec povabile vse učence, da spodbudijo svoje družine in naslednji dan zapojejo skupaj. Naj dragocena ljudska pesem živi naprej!

Nuša Juvan