VSEBINA:           ŠOLSKO PRVENSTVO V ATLETIKI

KRAJ:                  ŠPORTNI PARK KRANJ

DATUM:   torek 3. maj. 2022 (prestavljeno iz 26. 4. 2022)

ATLETSKE DISCIPLINE:

8. in 9. razred: 60 m, 300 m, 1000 m, daljina, višina, vortex, krogla, štafeta

6. in 7. razred: 60 m, 300m, 600m, daljina, višina, vortex, suvanje žoge, štafeta

COOPER (12 minut teka):

– rezultat se ne upošteva pri točkovanju za najboljši razred.

Vsak učenec oz. učenka lahko tekmuje v največ dveh disciplinah, štafeti in cooper-ju.

Zbor za vse učencev je ob 7.40 na tribuni po razredih.

Vsak naj se pred nastopom sam ustrezno ogreje in pravočasno pride na štart oz. mesto tekmovanja.

Urnik:

8.00

– s tekmovanjem začnejo učenci 8. in 9. razredov,

– učenci 6. in 7. razredov spremljajo tekmovanje na tribuni

– pri meritvah pomagajo učenci 6. in 7. razredov (3 učenci in 2 učenki iz vsakega razreda).

9.10  malica za vse učence na tribuni po razredih: dežurni učenci prinesejo malico na tribuno in jo razdelijo.

9.30

– tekmujejo učenci 6. in 7. razredov,

– učenci 8. in 9.razredov pa so na tribuni skupaj z razredniki

– pri meritvah pomagajo učenci 8. in 9. razredov (3 učenci in 3 učenke iz vsakega razreda).

10.30                     ŠTAFETA – 6. IN 7. RAZRED

10.45                     ŠTAFETA – 8. IN 9. RAZRED

11.00                     COOPER – FANTJE

11.15                     COOPER – DEKLETA

Pred nastopom in po končanem nastopu učenci spremljajo tekmovanje s tribune.

Podelitev diplom bo potekala med tekmovanjem za vsako že končano disciplino. Najboljši razred – razred, ki bo zbral največje število točk iz vseh disciplin, bo prejel pokal.

Športni dan se konča, ko se podeli pokal najboljšemu razredu.

Odhod šolskega avtobusa za prvo šolsko uro – do šole Simona Jenka, povratek ob 12.30 uri izpred OŠ Simona Jenka.

Za kosilo se morajo učenci prijaviti.

                                                                                         Aktiv učiteljev ŠPO

                                                                                                  Jana Sivec