Našo šolo obiskujejo tudi učenci – tujci. Slovenščina ni njihov materni jezik. Pomagam jim, da se bodo slovenskega jezika čimprej naučili, da bodo lažje spremljali pouk v šoli.

Vsakodnevne slovnične vaje so suhoparne, zato sem se odločila, da pouk popestrim.

Odločila sem se za gledališče in učenci so idejo sprejeli z navdušenjem. Izbrali smo pravljico Rdeča kapica, ker jo vsi dobro poznamo.

Prebrali smo pravljico, jo obnovili, poiskali neznane besede, potem smo razdelili vloge. Prinesla sem jim dramsko besedilo in začeli smo z bralnimi vajami. Največ pozornosti smo namenili naglaševanju in doživetemu branju. Ko smo besedilo že dokaj obvladali, smo pozornost posvetili kostumom in rekvizitom. Na vajah smo pazili, kako se gibljemo po »odru«, da občinstvu ne kažemo hrbta.

Trema pred nastopom je naraščala, vendar smo jo obvladovali. Za učence razredne stopnje in učiteljski zbor smo odigrali Rdečo kapico in bili deležni gromkega aplavza.

V igrici so nastopali:

Pripovedovalka: Arijanita Ramadani, 7. e

Rdeča kapica: Suela Demhasaj, 6. a

Volk: Albin Bytyci, 7. d

Mamica: Dorela Bytyci, 6. a

Babica: Riana Shamolli, 7. e

Lovec: Fatlum Elshani, 7. d

Nekaj utrinkov s predstave.


Mentorica: Alenka Kuhar