Da bi naša knjižnična zbirka še bolj zrasla, so nam priskočili na pomoč prijazni knjižničarji Mestne knjižnice Kranj in kar nekaj mesecev zbirali knjige za naše učence in učitelje.

Ob letošnjem kulturnem prazniku so nam podarili okoli 400 izvodov različnih publikacij – od slikanic do enciklopedij, ki jih bomo z veseljem uporabljali.

Mestna Knjižnica Kranj, s katero že leta sodelujemo, se s svojo bogato zbirko nahaja v bližini naše šole in vanjo se lahko vpišejo tudi otroci z vednostjo staršev ali skrbnikov.