Spoštovani straši,


spremembe Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, pričnejo veljati danes, v sredo, 19. januarja 2022:

• V karanteno se več ne napoti učencev oddelka, v katerem je potrjen primer okužbe s PCR-testom. Se pa morajo učenci v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli. Učenci, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gredo v karanteno na domu takrat, ko je pri več kot 30 odstotkih učencev v posameznem oddelku potrjena okužba v roku 14 dni.

• Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v ureja izjeme od karantene: to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od karanteno, če izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki je veljala zaradi pozitivnega rezultata testa PCR-test, minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

• Učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne 15, kot je veljalo do sedaj.

V primeru samotestiranje v obdobju sedmih dni, učenci teste prinesejo s seboj v šolo.

Še vedno pa velja, da poteka samotestiranje 3-krat na teden (ponedeljek, sreda, in petek) ali prvi dan prihoda v šolo. Le-to velja za učence, ki ne izpolnjujejo PCT-pogoja.

Prosimo vas:


• da otroku v lekarni čim prej priskrbite dovolj testov za samotestiranje,
• da za otroka, ki spada med dve izjemi (manj kot 45 dni od pozitivnega PCR-testa oz. 2-krat cepljeni in preboleli) in tako izpolnjuje pogoj za izjemo, le-to sporočite razredniku.


Vsem skupaj želi, da s skupnim zavedanjem o skrbi zase in za sočloveka poskrbimo za zajezitve epidemije in tako otrokom/učencem omogočimo kar se da normalno šolanje.


S spoštovanjem,
Klemen Markelj, v. d. ravnatelja

V Kranju, 19. 1. 2022