Spoštovani starši,


čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Na vas se obračam s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

Klemen Markelj, v. d. ravnatelja

V Kranju, 15. 11. 2021